Wniosek o udostępnienie hali sportowo-widowiskowej: