Trzcianeckie Sarenki rozdane

Trzcianeckie Sarenki rozdane
09 Mar
2016

Rocznice Nadania Trzciance Praw Miejskich zawsze obchodzone są w sposób bardzo uroczysty. 285. rocznica, którą obchodziliśmy w czwartek, 3 marca 2016 roku, miała szczególny charakter, już bowiem po raz drugi, uroczystości nadano rangę Urodzin Miasta. Obchody rozpoczęto od hymnu państwowego odegranego przez Orkiestrę Dętą Trzcianeckiego Domu Kultury.

Następnie delegacje administracji publicznej, placówek oświatowych, policji, straży pożarnej, organizacji pozarządowych i partii politycznych złożyły symboliczne wiązanki pod Krzyżem upamiętniającym powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy oraz Obeliskiem upamiętniającym 250. rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich i Budowniczych Trzcianki. Kolejnym elementem obchodów była uroczysta Msza Święta w intencji miasta i mieszkańców, którą celebrował proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance – ks. Wawrzyniec Skraba MS. W uroczystej eucharystii udział wzięły liczne poczty sztandarowe, a oprawę muzyczno-sakralną zapewnił trzcianecki chór „Pasjonata”.

Po zakończonej Mszy, wszyscy udali się do hali sportowo - widowiskowej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystych obchodów. Zebranych przywitał hejnał Trzcianki, odegrany przez trębacza Orkiestry Dętej Trzcianeckiego Domu Kultury. Następnie głos zabrał burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki, który w swoim wystąpieniu przypomniał burzliwe losy miasta i jego mieszkańców. Włodarz przyznał, że Trzcianka jest niezwykłym miastem dzięki jej mieszkańcom, którzy przybyli na ziemie trzcianeckie z różnych stron II Rzeczypospolitej i potrafili stworzyć zintegrowaną społeczność.

Społeczność ta dziś jest niezwykle aktywna i działa prężnie, będąc dumą Trzcianki. Przyznanie naszemu miastu przywileju lokacyjnego, potwierdziło jego silne znaczenie w regionie. Trzcianka po dziś dzień prężnie się rozwija. W podobnym tonie wypowiadali się także przybyli goście: Marcin Porzucek - poseł RP, Mieczysław Augustyn - senator RP, Krzysztof Paszyk - poseł RP, Włodzimierz Ignasiński - rady Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Edward Joachimiak - przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki oraz Tadeusz Teterus - Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki. Na ręce burmistrza złożone zostały również listy od posłanki do Parlamentu Europejskiego - Krystyny Łybackiej oraz posłanki RP - Marii Małgorzaty Janyski. Kolejnym punktem było wpisanie śp. Edmunda Kasztelana i śp. Lesława Kukawskiego do Księgi Mieszkańców Zasłużonych dla Ziemi trzcianeckiej. Wydarzenie to poprzedziła minuta ciszy. Życiorysy tych dwóch wyjątkowych mieszkańców Trzcianki zaprezentowała dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka - Elżbieta Wiśnicka. Po wzruszającym wydarzeniu, niezwykły występ zaprezentowała Agata Wilant, która swoimi piosenkami poruszyła wszystkich zebranych w trzcianeckiej hali. Podczas uroczystej akademii nie zabrakło również wątków historycznych i tradycyjnie, jak co roku, został odczytany tekst aktu nadania praw miejskich Trzciance. Następnie przystąpiono do wręczenia nagród osobom nominowanym, czyli tym, które zostały zgłoszone do wyróżnienia „Trzcianecka Sarenka”, a nie otrzymały nagrody.

Przed punktem kulminacyjnym czwartkowych uroczystości, jakim było wręczenie „Trzcianeckich Sarenek”, na scenie pojawiła się Agata Wietrzycka, która wykonała kilka utworów muzycznych. Następnie, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Trzcianki Nr 184/13 z dnia 7 października 2013 r. na wniosek organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sportu, podmiotów gospodarczych, organów administracji publicznej lub osób fizycznych Burmistrz przyznał wyróżnienia osobom i podmiotom szczególnie zasłużonym dla miasta i gminy Trzcianka.

Wyróżnienia przyznawane są 7 kategoriach: kultura, sport, rolnictwo, osobowość, biznes, lokalna społeczność i Grand Prix Roku.

„Trzcianeckie sarenki” w tegorocznej edycji otrzymali: Radosław Sołtysiak - kategoria sport, Tomasz Wyrzykowski - kategoria kultura, Zbigniew Wichniarz - kategoria biznes, Edwin Klessa - kategoria osobowość, Adam Szarek - kategoria rolnictwo, Anna Olczak-Hałuszczak - kategoria społeczność lokalna, Uczniowski Klub Sportowy „Kajak” - kategoria Grand Prix.

Nagrody uroczyście wręczyli: przewodniczący Rady Miejskiej Trzcianki Edward Joachimiak oraz burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Na zakończenie części oficjalnej, Orkiestra Dęta Trzcianeckiego Domu Kultury, pod batutą wyróżnionego tego dnia Tomasza Wyrzykowskiego, zaprezentowała krótki koncert, podczas którego pojawiły się melodie znane, lubiane, które wprawiły wszystkich zebranych w jeszcze lepszy nastrój. Po części oficjalnej, jak przystało na urodziny, wjechał na scenę tort z fajerwerkami, którym, w przyjaznej i odświętnej atmosferze, raczyli się goście i mieszkańcy. Potrawy zostały przygotowane przez Restaurację „Złoty Róg” zgodnie z tradycyjnymi przepisami zebranymi przez Muzeum.

Laureaci „Trzcianeckich Sarenek” w 2016 roku: Kategoria KULTURA: Tomasz Wyrzykowski Od 1997 roku jest członkiem orkiestry Dętej Trzcianeckiego Domu Kultury, w której jeszcze jako student piątego roku Akademii Muzycznej w Poznaniu przyjął funkcję kapelmistrza. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i talentowi Pana Tomasza Wyrzykowskiego, trzcianecka orkiestra odnosi liczne sukcesy, cieszy się uznaniem i jest chętnie zapraszana na koncerty. Dzieląc się swoimi umiejętnościami kapelmistrz zaraża pasją innych. Od podstaw uczy dzieci i młodzież gry na instrumentach dętych przygotowując ich w ten sposób do gry w orkiestrze. Pan Tomasz sam dokonuje aranżacji utworów wykonywanych przez orkiestrę. Swoją postawą proponuje rozwój amatorskiego ruchu muzycznego. Kategoria SPORT: Radosław Sołtysiak Jest wyróżniającym się badmintonistą Klubu Olimpiad Specjalnych Olimpijczyk Trzcianka. W roku 2015 Pan Radosław reprezentował Polskę na XIV Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Los Angeles, grze w grze mieszanej zdobył srebrny medal. Również w tym samym roku, podczas IX Ogólnopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych odbywającego się w Trzciance, zdobył złoty medal w grze pojedynczej i srebrny w grze mieszanej. Pan Radosław Sołtysiak to sportowiec, którego cechuje pracowitość, wola walki oraz dążenie do celu Potrafi znosić i pokonywać przeciwności losu pojawiające się na jego drodze życiowej. Kategoria ROLNICTWO: Adam Szarek Od ponad 25 lat prowadzi gospodarstwo rybackie położone na 40ha, którego głównym profilem jest produkcja ryb w celach konsumpcyjnych, a także materiału zarybionego. Dzięki staraniom Pana Adama, gospodarstwo ciągle się rozwija, a sukcesywne sięganie po środki zewnętrzne sprawiają, ze technologia produkcji rym jest na bieżąco modernizowana i ulepszana. Powstałe w latach 90 – tych gospodarstwo specjalizujące się w hodowli karpia królewskiego, który od wielu lat otrzymuje Certyfikat Najwyższej Jakości. Kategoria BIZNES: Zbigniew Wichniarz Od 2003 roku prowadzi bar gastronomiczny „Zbyszko” przy jeziorze Logo. Dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i cierpliwości, z łąk stworzył atrakcyjne miejsce wypoczynku dla mieszkańców Trzcianki i okolic oraz przyjezdnych gości. Chętnie pomaga w organizacji imprez plenerowych, takich jak Seniorada, wypoczynek letni czy spotkania trzcianeckich morsów. Zawsze pełen energii i entuzjazmu, potrafiący zachęcić innych do działania. Wielki miłośnik przyrody i propagator aktywnego wypoczynku. Kategoria OSOBOWOŚĆ: Edwin Klessa To wieloletni, ceniony i zasłużony działacz związkowy oraz społeczny, zaangażowany w krzewienie wartości patriotycznych, kultywowanie tradycji i polskiej historii. Jest autorem licznych artykułów i publikacji poświęconych tematyce ruchu solidarnościowego i stanu wojennego. Za swoją działalność podziemną był internowany w Ośrodku Odosobnienia we Wronkach i Gębarzewie. Od 30 lat aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym naszej gminy - jest m. in. Kierownikiem Biblioteki Parafialnej przy kościele pw. Św. Jana chrzciciela w Trzciance, a także współorganizatorem Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. Zawodowa związany z firmą „Lubmor” i Spółdzielnią Mieszkaniową Lubmor w Trzciance. Uczestnik wielu inicjatyw społecznych. W trzcianeckim środowisku ceniony za zaangażowanie w sprawie lokalne. Kategoria LOKALNA SPOŁECZNOŚĆ: Anna Olczak-Hałuszczak Od kilku lat aktywnie działa na rzecz niekurskiego społeczeństwa, gdzie pełni funkcje sołtysa wsi. Z pełnym zaangażowaniem organizuje życie społeczno - kulturalne na wsi. Jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Dnia Kobiety Wiejskiej oraz licznych festynów, członek żeńskiej drużyny OSP Niekursko. Jej wrażliwość uwydatnia się w działalności charytatywnej w ramach Caritas. Dzięki entuzjazmowi i zapałowi Pani Ani udało się zaadaptować budynek szkoły i świetlicę na spotkania kulturalne i towarzyskie mieszkańców Niekurska. Zawsze pogodna, uśmiechnięta i życzliwa. Jej społeczne zaangażowanie, entuzjazm i pracowitość są godne naśladowania. GRAND PRIX ROKU: Uczniowski Klub Sportowy „Kajak” Według rankingu Polskiej Federacji Sportu Młodzieżowego jest najlepszym klubem sportowym w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Sportowy dorobek klubu, to ponad dziesięć medali rangi Mistrzostw Polski i cztery medale zdobyte na Międzynarodowych Mistrzostwach Młodzików. Ogółem klub zdobył 361 medali. Sukcesy UKS „Kajak” są zasługą ludzi poświęcających się pracą z młodzieżą, którzy przekazują jej swoją pasję, uczą dyscypliny, sportowej rywalizacji, wzajemnego szacunku i działania w grupie. Młodzi zawodnicy dzięki pracowitości osiągają laury i są dumą gminy Trzcianka. W 2015 roku UKS „Kajak” obchodził 10 - lecie istnienia. Dawid Czyż

Zajrzyj do MDK!:)

Bieżące informacje z HSW